Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu  , Sigorta Şirketlerinin Aracın Değer Kaybındaki Sorumluluğunu Sınırlayan Düzenleme Danıştay Tarafından Durduruldu…

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu

Sigorta şirketlerinin aracın değer kaybındaki sorumluluğunu da kapsayan,zorunlu mali mesuliyet sigortası(ZMMS) limiti 2017 yılı için 33.000 TL. idi.14.07.2017 tarihinde çıkarılan yönetmeliğin 3.maddesine eklenen ‘sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı,maddi tazminat limitinin %15’ini aşamaz’ ibaresi ile sigorta şirketlerinin sorumluluğu 2017 yılı için 33.000 TL.’nin %15’i olan 4.950 TL. ile sınırlandırılmış oldu.
Danıştay 15. Dairesi 17.01.2018 tarihinde 2017/2261 E: sayılı dosyasında verdiği yürütmenin durdurulması kararı ile bu sınırlamayı kaldırdı.Bu kararla sigorta şirketlerinin aracın değer kaybından doğan sorumluluğu 2018 ZMMS limiti olan 36.000 TL.’ye kadar yükselmiş oldu.Kısacası limit kullanılmamış ise 36.000 TL.’ye kadar olan değer kayıpları sigorta şirketlerinden tazmin edilebilecek.

Aracin değer kaybı

      Sorularınız Varsa Cevaplayalım

    Comments are disabled.