Arnavutköy Araç Değer Kaybı

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu  , Sigorta Şirketlerinin Aracın Değer Kaybındaki Sorumluluğunu Sınırlayan Düzenleme Danıştay Tarafından Durduruldu…

Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu
Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğunu

Sigorta şirketlerinin aracın değer kaybındaki sorumluluğunu da kapsayan,zorunlu mali mesuliyet sigortası(ZMMS) limiti 2017 yılı için 33.000 TL. idi.14.07.2017 tarihinde çıkarılan yönetmeliğin 3.maddesine eklenen ‘sigorta şirketi tarafından ödenecek değer kaybı tutarı,maddi tazminat limitinin %15’ini aşamaz’ ibaresi ile sigorta şirketlerinin sorumluluğu 2017 yılı için 33.000 TL.’nin %15’i olan 4.950 TL. ile sınırlandırılmış oldu.
Danıştay 15. Dairesi 17.01.2018 tarihinde 2017/2261 E: sayılı dosyasında verdiği yürütmenin durdurulması kararı ile bu sınırlamayı kaldırdı.Bu kararla sigorta şirketlerinin aracın değer kaybından doğan sorumluluğu 2018 ZMMS limiti olan 36.000 TL.’ye kadar yükselmiş oldu.Kısacası limit kullanılmamış ise 36.000 TL.’ye kadar olan değer kayıpları sigorta şirketlerinden tazmin edilebilecek.

Araç değer kaybı, genellikle “depreciasyon” olarak adlandırılır ve bir aracın zamanla değerinin azalması anlamına gelir. Araç değer kaybı, bir aracın yeni alındığı fiyat ile belirli bir süre sonra sahip olduğu değer arasındaki farktır. Bu süre içinde araç, yaşlanma, kilometre artışı, aşınma ve pazar talebindeki değişiklikler gibi faktörler nedeniyle değer kaybeder.

Araç değer kaybını hesaplarken aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Araç Bilgilerini Toplayın:
  • Araç marka, model, yıl ve donanım gibi bilgileri belirleyin.
  • Araçtaki mevcut kilometre durumunu kaydedin.
 2. Araştırma Yapın:
  • Benzer özelliklere sahip araçların piyasa değerini araştırın. İnternet üzerindeki araç satış platformları veya bayiler bu konuda yardımcı olabilir.
 3. Araç Yaşını Belirleyin:
  • Araç yaşını belirlemek için aracın üretim yılını bugünkü yıldan çıkarın.
 4. Kilometre Etkisini Değerlendirin:
  • Genellikle daha düşük kilometreli araçlar daha değerlidir. Araç başına düşen yıllık kilometre artışının değer kaybına nasıl etki ettiğini anlamaya çalışın.
 5. Değer Kaybı Oranını Belirleyin:
  • Araştırmanız sonucunda elde ettiğiniz verileri kullanarak aracın yaşına ve kilometre durumuna göre ne kadar değer kaybettiğini belirleyin.
 6. Değer Kaybını Hesaplayın:
  • Araç değer kaybını hesaplamak için, aracın başlangıç değerinden (ne kadar ödediyseniz) hesapladığınız değer kaybı oranını çıkarın.

Örnek bir hesaplama:

Başlangıç Değeri: 50,000 TL (örnek olarak) Araç Yaşı: 3 yıl Yıllık Değer Kaybı Oranı: %15 (örnek olarak) Toplam Değer Kaybı = Başlangıç Değeri * Yıllık Değer Kaybı Oranı * Araç Yaşı Toplam Değer Kaybı = 50,000 * 0.15 * 3 = 22,500 TL

Bu örnek hesaplamaya göre, 3 yaşında bir aracın değer kaybı 22,500 TL olurdu.

Değer kaybı oranları pazardan pazara ve araçtan araca farklılık gösterebilir, bu yüzden detaylı bir araştırma yapmak önemlidir. Eğer hassas bir değerlendirme isterseniz, profesyonel bir araç değerleme uzmanından yardım almayı düşünebilirsiniz.

Aracin değer kaybı

      Sorularınız Varsa Cevaplayalım

  Phone icon
  Telefon
  İletişim
  WhatsApp icon
  WhatsApp