Araç Değer Kaybı Tazminatı

Araç Değer Kaybı Tazminatı

Başka Bir Araçtan Gelen Bir Cisim Bana Çarptığında Ne Olur?

Başka bir araçtan düşen bir nesnenin bir kişiye veya başka bir sürücüye çarparak o kişinin yaralanmasına neden olması durumunda, nesnenin ihmal nedeniyle düştüğünü kanıtlayabilirlerse, yaralanmaları için tazminat talep edebilirler. Araç Değer Kaybı Tazminatı  Örneğin, kargo sahibinin nesneleri aracına uygun olmayan şekilde yüklemesi veya emniyete alması veya üzerinde kargo takılı haldeyken aracını yanlış kullanması. Bu basitçe ihmal olarak bilinir.Bir kişinin araçlardan düşen nesnelerin neden olduğu kazalara ilişkin bir iddiaya dayalı olarak zararları tazmin edebilmesinin ikinci yolu

İhmal

Bu tür durumlarda tespit edilmesi gereken ana faktör , düşen nesne ile kaza arasındaki zaman yakınlığıdır . Zamanlama, düşen nesnenin aslında kazanın asıl nedeni ve sonuçta meydana gelen yaralanmalar olacak şekilde olmalıdır. Genel olarak araçlardan düşen cisimlerin sebep olduğu kazalarda ihmali ispat edecek dört unsur şunlardır:

  • Dikkat yükümlülüğü: Kargo yükünü taşıyan aracın sürücüsünün, yükü uygun şekilde emniyete alarak, yükleyerek ve üzerini kapatarak çevredeki sürücüleri ve diğer kişileri düşen molozlardan koruma görevi vardı. Ayrıca, içinde bulundukları koşullar dikkate alındığında makul sayılabilecek bir şekilde araç kullanma görevleri de vardı.
  • Görev ihlali: Bir aracın sürücüsü, araca bağlı kargo yükünü uygun şekilde emniyete almamak, yüklememek veya üzerini örtmemekle görevini ihlal etmiştir. Yine sürücü, aracını içinde bulunduğu duruma göre makul olmayan bir şekilde kullandığında da (örneğin ağır bir yük ile hız yapmak gibi) bu yükümlülüğü ihlal edebilir.
  • Nedensellik: Sürücünün görevini ihmal etmesi, kazanın hem yakın hem de gerçek nedeni ve ayrıca davacının maruz kaldığı yaralanmalardır.
  • Zararlar: Davacı, bir araçtan düşen cisimler sonucunda fiili zarara uğradığını göstermelidir.

Araç Değer Kaybının Tazminatı  Kaza sonucu  onarım gören araçlarınızın, 2. el piyasa değerlerinde araçta meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Aracınız kazada herhangi bir hasar görmüşse tamamen ve en düzgün şekilde tamir edilmiş olsa dahi aracınızda değer kaybı oluşur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus hasar gören bölgenin hiç onarım görmemiş ya da benzer nitelikte bir onarım görmemiş olmasıdır.

Araç Kazaları ve Değer Kaybı
Araç Değer Kaybı Tazminatı

TALEP EDİLEN TAZMİNATLAR

  • ARAÇ DEĞER KAYBI
  • İKAME ARAÇ TAZMİNATI
  • TİCARİ ARAÇ KAZANÇ KAYBI

HANĞİ DURUMLARDA TAZMİNAT ALAMAYIZ

Daha önce başka bir kaza sebebiyle boyanan bir parçanın daha sonra başka bir kaza sebebiyle tekrar boyanması değer kaybına sebep olmaz ve bundan dolayı tazminat talep edilemez.
KİMLER DAVA AÇABİLİR?  Aracın ruhsat sahibi hak talep edebilir.

TAZMİNATLARDAN KİMLER SORUMLU

  • KUSURLU ARACIN RUHSAT SAHİBİ
  • KUSURLU ARACIN SÜRÜCÜSÜ
  • KUSURLU ARACIN TRAFİK SİGORTASI
ZAMANAŞIMI
Aracınızdaki değer kaybını ve ikame araç bedeli / kazanç kaybını tazmin etmek için 2 yıl süreye sahipsiniz  İletişim
Phone icon
Telefon
İletişim
WhatsApp icon
WhatsApp